+32 15 48 02 87

Brainnet biedt u de volgende oplossingen

Interimarbeid

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar tijdelijke versterking? De juiste (tijdelijke) mensen voor u vinden, daarin zijn wij gespecialiseerd. Om de juiste mensen voor u te vinden, maken we graag uitgebreid kennis met u. Het is van belang dat we u écht leren kennen. Een kandidaat vinden met de juiste competenties is niet zo ingewikkeld, het gaat erom dat het een kandidaat is die goed past binnen uw bedrijf en uw team. We hebben rekruteerders in huis die kennis hebben van specifieke branches. Ze spreken de taal van de kandidaat en weten wat de vereisten zijn.

Interimmanagement

Wilt u tijdelijk specifieke kennis in huis halen? Bijvoorbeeld voor een project? Of zoekt u een kandidaat voor een project met uitzicht op een contract van onbepaalde duur na een interimperiode? Wat uw wensen ook zijn, u wilt uiteraard de juiste persoon die voor een meerwaarde zorgt binnen uw bedrijf. Wij vinden voor u de beste tijdelijke freelancers voor (management)taken binnen uw organisatie. We maken een analyse van de functie, uw bedrijf en de werkomgeving van de kandidaat. Hoe beter wij u en uw wensen kennen, hoe beter we kandidaten met uw bedrijf kunnen matchen.

Projectsourcing

Naast vast personeel voor kernactiviteiten kan het wenselijk zijn om externe freelancers met een specifieke expertise in te zetten. De duur van een projectsourcingsovereenkomst kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. Brainnet is gespecialiseerd in projectsourcing en heeft opdrachten in ICT, finance en zakelijke dienstverlening.

Rekrutering en selectie

De juiste freelancer zoeken en vinden, is een van de vraagstukken die Brainnet voor u oplost. Wij begrijpen dat de juiste freelancer snel vinden cruciaal is. Zodra u ons uw aanvraag stuurt, gaan onze rekruteerders aan de slag.

Onze werkwijze in een aantal stappen

Functieprofiel opstellen

Wij helpen u om uw zoekvraag concreet te krijgen door na te gaan wat voor freelancer u zoekt. Op basis van uw wensen stellen wij een gedegen functieprofiel op.

Arbeidsmarktcommunicatiemiddelen ontwikkelen

Voor de werving van de juiste interimprofessionals, ontwikkelen en realiseren wij diverse middelen, waaronder een rekruteringssite en relevante socialmediakanalen, en richten die in.

Sourcing

Onze rekruteerders leggen proactief contact met (potentiële) freelancers en leveranciers. Zo garanderen wij dat u altijd binnen 48 uur tot 72 uur over de juiste kandidaat beschikt.

Analyses en rapportages

Met behulp van zorgvuldige (markt)analyses en interne managementrapportages maken we inzichtelijk welke vacatures binnen welke tijd zijn ingevuld.

Wervingsaanpak verder ontwikkelen en op toekomst anticiperen

Met een gedegen inzicht en overzicht creëren we mogelijkheden om nieuwe wervingsaanpakken te ontwikkelen en te verbeteren. We krijgen inzicht in de kosten en kunnen anticiperen op mogelijke capaciteitsvraagstukken in de toekomst.

Inhouse service

Brainnet maakt samen met u een analyse van uw huidige personeelsbestand. We achterhalen wat uw wensen zijn. Welke behoeftes er zijn bij de aanwerving van personeel en personeelsplanning. Op basis van de huidige en gewenste situatie maken we een uitgebreid actieplan. Dit plan voeren we bij u op locatie uit. Dat betekent dat er hr-specialisten van Brainnet bij u in uw onderneming aanwezig zijn. Zij zijn het loket waar aanvragen terechtkomen. Onze hr-specialisten gaan bij u met de juiste wervingstechnologie en analyse-instrumenten aan de slag.

MSP-dienstverlening

Elke organisatie met een diversiteit aan vestigingen en afdelingen heeft haar eigen behoeftes als het gaat over de aanwerving van externen. Ook stellen leveranciers van professionals en kleine freelancers vaak hun eigen voorwaarden. Er zijn dan intern veel partijen betrokken bij het aanwervingsproces: de inlenende manager, budgethouder, hr, inkoop, financiën en juridische zaken.

Wilt u uw aanwervingsbeleid verbeteren? Brainnet stelt een speciale hr-service tot uw beschikking, het programma managed service provider (MSP). We kijken op strategisch-tactisch niveau naar uw behoefte aan flexibele arbeidskrachten, nu en in de toekomst. De focus ligt op (tijdelijke) capaciteitsvraagstukken oplossen, contractvoorwaarden gelijktrekken, professioneel contractmanagement, wettelijke kaders toepassen, een zorgvuldige screening, en continue proces- en efficiëntieverbeteringen. Namens u organiseren wij uw volledige aanwerving van freelancers. Om u te voorzien van gedegen managementinformatie, maken we gebruik van een vendor management system (VMS). Een VMS is een applicatie die het totaalproces van aanwerving ondersteunt: de distributie van vraag en aanbod, het digitaal vastleggen van contracten en dossiers, de digitale urenregistratie, een geconsolideerde facturering, het meten van de leveranciersperformance en uitgebreide rapportagemogelijkheden.

>>Onze oplossingen